Katar (Nie?yt nosa)

Katar (Nie?yt nosa)

Katarem zwykli?my pospolicie nazywa? nie?yt nosa, ktry w rzeczywisto?ci jest po prostu zapaleniem b?ony ?luzowej nosa. W przebiegu nie?ytu nosa, wyst?puj? przynajmniej dwa z czterech objaww, a mianowicie: niedro?no?? nosa (powszechnie okre?lana jako zatkany nos), obecno?? wydzieliny w nosie, kichanie oraz ?wi?d b?ony ?luzowej nosa. Najoglniej mwi?c, przyczyn? kataru mo?e by? infekcja b?ony ?luzowej nosa, czynnik alergiczny niekiedy rwnie? cia?o obce (zw?aszcza u ma?ych dzieci i osb chorych psychicznie). więcej >>

Opublikowano: 2012-07-04 20:44:54 przez: Matis

Hemoroidy (?ylaki odbytu)

Hemoroidy (?ylaki odbytu)

Hemoroidy, zwane te? ?ylakami odbytu albo guzkami krwawniczymi, s? w rzeczywisto?ci powi?kszonymi naczyniami ?ylnymi zlokalizowanymi w dolnej cz??ci odbytnicy i w odbycie. Do powi?kszenia i obrz?ku tych ?y? dochodzi na skutek zwi?kszonego w nich ci?nienia krwi. Mo?e by? ono spowodowane nadmiernym parciem na stolec (zaparcia), siedz?cym trybem ?ycia oraz uciskiem powi?kszonej w przebiegu ci??y macicy. więcej >>

Opublikowano: 2012-05-19 11:16:32 przez: Matis

Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane (SM) to przewlek?a, autoimmunologiczna choroba o?rodkowego uk?adu nerwowego. Dochodzi w niej do pomy?kowej reakcji odporno?ciowej naszego organizmu, skierowanej przeciwko os?once mielinowej neuronw mzgowia i rdzenia kr?gowego. więcej >>

Opublikowano: 2012-05-08 21:18:45 przez: Matis

Ble kolan

Ble kolan

Ble kolan to niezmiernie cz?ste dolegliwo?ci, na ktre uskar?a si? wielu pacjentw. Problem ten mo?e mie? wiele r?nych przyczyn i w zale?no?ci od nich rwne jest tak?e post?powanie lecznicze. Dlatego w?a?nie tak wa?ne jest ustalenie przyczyny i postawienie w?a?ciwego rozpoznania. więcej >>

Opublikowano: 2012-01-27 00:18:11 przez: Matis

Cytologia

Cytologia

Cytologia s?u?y do oceny stanu szyjki macicy. Wykrywa ona wszystkie zachodz?ce w niej nieprawid?owe procesy (stany zapalne, nad?erki oraz raka szyjki macicy). Daje to mo?liwo?? wczesnego wykrycia i skutecznego leczenia tych schorze?. więcej >>

Opublikowano: 2011-12-22 11:16:13 przez: Matis

Morfologia krwi

Morfologia krwi

Badanie morfologii krwi obejmuje przede wszystkim ocen? ilo?ci i jako?ci krwinek czerwonych (RBC, Hct, Hb, MCV, MCH, MCHC), ilo?ci i poszczeglnych frakcji krwinek bia?ych czyli ... więcej >>

Trzustka: amylaza, lipaza

Trzustka: amylaza, lipaza

W podstawowej diagnostyce chorb trzustki wykorzystuje si? przede wszystkim dwa enzymy: amylaz? i lipaz?. Gdy co? dzieje si? nie tak z tym organ... więcej >>

Glukoza we krwi: glikemia przygodna, glikemia na czczo, doustny test tolerancji glukozy, HbA1c

Glukoza we krwi: glikemia przygodna, glikemia na czczo, doustny test tolerancji glukozy, HbA1c

Artyku? opisuje podstawowe badania s?u??ce do oceny poziomu cukru we krwi, wykrywania i kontrolowania leczenia cukrzycy(glikemia przygodna, glikemia na czczo, do... więcej >>

Cholesterol ca?kowity, HDL, LDL, trjglicerydy

Cholesterol ca?kowity, HDL, LDL, trjglicerydy

Badanie poziomu cholesterolu, jego poszczeglnych frakcji i trjglicerydw jest niezmiernie wa?ne, przede wszystkim w ocenie ryzyka rozwoju i zapobieganiu rozwojowi mia?d?ycy. Wy... więcej >>

Badanie moczu (ci??ar w?a?ciwy, pH, bia?ko, cukier, cia?a ketonowe, leukocyty, erytrocyty, wa?eczki)

Badanie moczu (ci??ar w?a?ciwy, pH, bia?ko, cukier, cia?a ketonowe, leukocyty, erytrocyty, wa?eczki)

Opis badania moczu obejmuje ci??ar w?a?ciwy, barw?, przejrzysto??, pH, bia?ko, cukier, cia?a ketonowe, bilirubin?, urobilinogen, leukocyty, erytrocyty, nab?onki, wa?eczki, sk?adn... więcej >>


 • ninde22

  Postów: 6

  Pomógł: 0


 • xytron

  Postów: 1

  Pomógł: 0


 • emilia69

  Postów: 1

  Pomógł: 0


 • ashanej

  Postów: 1

  Pomógł: 0