Pomogliśmy? Daj nam +1

Witamina B15 (kwas pangamowy)

Witamina <strong>B15</strong> (kwas pangamowy)

Cz?sto w?a?ciwo?ci witaminy B15 porwnywane s? z witamin? E. Uwa?ana jest za antyoksydant (przeciwutleniacz), czyli zwi?zek chroni?cy przed niszcz?cym dzia?aniem wolnych rodnikw w organizmie. Ma te? pewne w?a?ciwo?ci dopinguj?ce, zarwno fizycznie jak i psychicznie. Usprawnia proces przemiany materii i uzyskiwania energii. W Polsce zwi?zek ten jest wci?? ma?o znany

Dzia?anie witaminy B15


W?a?ciwo?ci witaminy B15 s? wszechstronne:
- poprawia dzia?anie uk?adu immunologicznego
- rozszerza naczynia krwiono?ne
- poprawia ukrwienie mi??ni i innych tkanek
- zwi?ksza wydolno?? fizyczn?
- obni?a st??enie cholesterolu
- poprawia funkcjonowanie neuronw (pobudza psychicznie, usprawnia my?lenie)
- poprawia przemian? materii
- przy?piesza usuwanie toksyn z organizmu
- przeciwdzia?a dr?eniom mi??ni (tak?e tym na tle nerwowym)
- zwi?ksza odporno?? na zm?czenie
-dzia?a ochronnie na w?trob? (przeciwdzia?a st?uszczeniu i marsko?ci)
- posiada w?a?ciwo?ci przeciwzapalne

Zastosowanie witaminy B15


- choroby skry i w?osw (tr?dzik, ?uszczyca, wypryski, piodermia)
- oty?o??
- mia?d?yca, choroba wie?cowa
- zaburzenia kr??enia mzgowego
- dr?enia mi??niowe
- kamica drg ??ciowych i moczowych
- cukrzyca
- depresja
- os?abienie organizmu, uczucie zm?czenia
- problemy z koncentracj?, zaburzenia kojarzenia
- nadci?nienie t?tnicze
- choroby zaka?ne
- upo?ledzona odporno?? organizmu
- alergie

?rd?a i zapotrzebowanie na witamin? B15


- dro?d?e piwne
- nasiona dyni
- br?zowy ry?
- sezam
Witamin? B15 (kwas pangamowy) podaje si? doustnie w dawce 100 200 mg/dob?. Najlepiej przyjmowa? j? po g?wnym posi?ku danego dnia. Czasami na pocz?tku przyjmowania, niektre osoby zg?aszaj? nudno?ci, ktre z czasem ust?puj?.
W Polsce witamina B15 dost?pna jest w aptekach bez recepty pod nazw? Calgam.
Autor: MatisData dodania: 2011-07-23
Pomogliśmy? Daj nam +1