Grupy wsparcia > Objawy, wyniki bada?, choroby > badanie moczu, test paskowy
Pomogliśmy? Daj nam +1

Temat:badanie moczu, test paskowy

gosc

Postów: 403

Pomógł: 1

Data dodania: 2011-07-20 09:24:53

Witam! Chcia?abym, aby pan pomg? mi rozwia? pewne w?tpliwo?ci dotycz?ce mojego badania moczu. Badanie (pki co) by?o wykonywane paskiem testowym Combur 10 test M oraz podobnym paskiem firmy Siemens. Musz? doda?, ?e badanie by?o robione na ?wiczeniach z fizjologii - jestem na 2 roku lekarskiego. w obu testach wynik by? bardzo zbli?ony: odczyn: 5 ci??ar w?a?ciwy: 1,025 leu: neg azotyny: neg bia?ka: neg glukoza: norma zw. ketonowe: neg urobilinogen: norma bilirubina: 1+ hemoglobina: 3+/ ok. 50 Ery/ul Barwa moczu nie wskazywa?a na obecno?? hemoglobiny. By? lekko m?tny. Musz? doda?, ?e jestem w trakcie menstruacji. Wyczyta?am gdzie?, ?e nie powinno si? w takim przypadku przeprowadza? badania, b?d? nale?y poleci? badanej aby zabezpieczy?a si? tamponem - ten warunek spe?ni?am. Niepokoj? mnie te odchylenia od normy, chc? przebada? mocz w laboratorium tylko nie wiem czy czeka? do ko?ca okresu czy lepiej nie czeka?. Nie chc? aby przez menstruacj? wynik by? fa?szywie dodatni. Bardzo prosz? o odpowied?. Pozdrawiam Paulina!

Matis

Postów: 670

Pomógł: 80

Data dodania: 2011-07-20 09:24:53

w moczu pojawi?o si? troch? krwinek czerwonych, proponuj? poczeka? w?a?nie do ko?ca menstruacji, tak aby mie? pewno?? ?e prbka do badania nie zosta?a zanieczyszczona krwi? menstruacyjn? i wykona? badanie w laboratorium, na jego podstawie b?dzie mo?na dopiero powiedzie? co? wi?cej
warto te? zwrci? uwag? na to czy nie masz problemw z oddawaniem moczu: cz?ste parcia na p?cherz, pieczenie cewki moczowej, m?tny mocz, ble podbrzusza

Pomogliśmy? Daj nam +1

Tylko zalogowany użytkownik może pisać odpowiedzi.

Zaloguj się aby w pełni móc wykorzystac ten portal