Forum > Objawy, wyniki bada?, choroby > Powi?kszony w?ze? ch?onny
Pomogliśmy? Daj nam +1

Temat:Powi?kszony w?ze? ch?onny

soarsweep

Postów: 2

Pomógł: 0

Data dodania: 2012-01-09 14:52:42

Witam,
wszystko zacz??o si? od 14 pa?dziernika, wtedy te? na szyi po prawej stronie poczu?em bl promieniuj?cy do ucha, na drugi dzie? jak si? obudzi?em mia?em ju? bol?cy powi?kszony w?ze? ch?onny, zupe?nie nie wiem sk?d on si? wzi??, pierwsza moja my?l to mo?e od z?ba, no nic, przechodzi?em 2 dni w szaliku i bl ust?pi?, opuchlizna te? jakby si? zmniejszy?a, wi?c ju? p?niej nie zwraca?em na to uwagi, 24 pa?dziernika wybra?em si? do stomatologa, bo mia?em umwion? wizyt? na chirurgiczne usuni?cie z?ba, po tym zabiegu pojawi?y si? komplikacje ot? z tej rany s?czy?a si? krew, co dziwne, bo nigdy nie mia?em problemw z krzepni?ciem. Po 3 dniach dosta?em lek na krzepni?cie i antybiotyk (ktrego zreszt? nie wykupi?em, bo nie widzia?em takiej potrzeby) wszystko by by?o ok, gdybym na nast?pny dzie? nie zachorowa?, uda?em si? wi?c do lekarza i dosta?em antybiotyk Klarmin. Kilka dni le?enia w ??ku i choroba zosta?a zwalczona, ale mj w?ze? ch?onny dalej nie znika? (jest przesuwalny pod palcem i mog? sobie nim rusza? w gr? i w d?) Pod koniec listopada, nie czu?em si? najlepiej, raz mi by?o zimno, raz gor?co (tak jakbym mia? gor?czk?) wi?c pierwsze co mi na my?l przychodzi?o, to rzecz zwi?zana z tym moim w?z?em, ch?oniak, czy co? podobnego. Uda?em si? do swojego lekarza, wymaca? ten w?ze? i powiedzia?, ?e jest wielko?ci groszku, ale jest ruchomy, a podobno przy chorobach limfatycznych s? one nieruchome, twarde i zbite. Dosta?em wi?c skierowanie na morfologie i mocz, morfologia ok, ale w moczu mia?em podwy?szony urobilinogen, wi?c mia?em dodatkowo robione badania w kierunku ??taczki, ktra zosta?a zreszt? wykluczona, dodam jeszcze, ?e kiedy w 2008 roku by?em po przebytej mononukleozie w szpitalu, okaza?o si?, ?e mam wrodzon? bilirubinemi?, nie wiem czy to ma co? wsplnego, ale wo?a?em zaznaczy?, no ale do sedna, czy ten w?ze? ktry obecnie posiadam i czasami nie daje mi spokoju, bo ci?gle go macam mo?e by? odczynowy? Lekarz powiedzia?, ?e w?z?y mog? si? wch?ania? latami, a czasami w?kniej? i ju? takie zostaj?, ale wol? si? jeszcze upewni?, z gry dzi?kuj? za przeczytanie wiadomo?ci i za jak?kolwiek odpowied?, pozdrawiam.

Matis

Postów: 670

Pomógł: 80

Data dodania: 2012-01-09 12:53:44

witam
tak, wszystko wskazuje na to ?e ten powi?kszony w?ze? ch?onny jest odczynowy, spowodowane jest to jakim? stanem zapalnym, niekoniecznie musi by? ten stan zapalny widoczny, nie szukaj na si?? przyczyny powi?kszonego w?z?a ch?onnego, bo bardzo cz?sto pojawiaj? si? one bez konkretnej przyczyny
mia?e? wykonywan? morfologi? krwi, w?ze? ch?onny by? badany przez lekarza, jest powi?kszony ale ruchomy i nie budzi niepokoju, my?l? ?e na tym etapie powiniene? ju? sobie odpu?ci? martwienie si? tym powi?kszonym w?z?em ch?onnym, to jest prawda ?e mog? si? one utrzymywa? w takim stanie miesi?cami a nawet latami, ale nie jest to gro?ne

soarsweep

Postów: 2

Pomógł: 0

Data dodania: 2012-01-09 14:52:42

Dzi?kuj? ?licznie za odpowied?, pozdrawiam.

Pomogliśmy? Daj nam +1

Tylko zalogowany użytkownik może pisać odpowiedzi.

Zaloguj się aby w pełni móc wykorzystac ten portal